Mahlu eroaa pinnanmuodostukseltaan ja jylhän kauniiden maisemiensa puolesta melkoisesti pitäjän muista osista. Mäkiä on kymmenittäin ja muutamat niistä kohoavat 140 metrin korkeuteen Mahlunjärven pinnasta laskettuna.

Mahlujärvi ja Mahlun mäet kuvattuna Kalmukankaan päältä. Kuva: Kaisa Koskimäki

Pelto- ja mäkimaisema. Kuva: Kaisa Koskimäki

Kun Mahlunjärvi on jo 120 metriä merenpinnasta, Mahlun korkeimmat mäet ovat Keski-Suomen korkeimpia, vaikka vedenjakaja-alueet lännessä ja etelässä jäävätkin Mahlun ulkopuolelle.

Mahlujärvi kuvattuna Kankimäen päältä. Kuva: Matti Hast