Mahlulla ei ole varsinaista kyläyhdistystä, vaan Mahlun nuorisoseuran jaoksena toimiva kyläkokous vastaa kyläyhdistystoiminnasta. Kyläkokouksen organisoima kylätoiminta sisältää kyläkokoukset ja kyläsuunnitelman mukaisen toiminnan.

Yhteistyöterveisin

Mahlun kylä