MAHLUN KYLÄSUUNNITELMA 2016–2020 

MAHLUN KYLÄKOKOUS 2016

Johdanto

Suunnitelma kuvaa Mahlun kylää, kyläläisten tarpeita ja konkreettisia ehdotuksia Mahlun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi.

Suunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet toteutuvat vain yhdessä toimien. Kyläläisten yhteistoiminnalla on vahvat perinteet. Hyviä tuloksia on aikaansaatu kulttuuri- ja harrastustoiminnassa, järjestötoiminnassa, yrityksissä ja vapaaehtoistoiminnassa. Vaikka yhteistoimintaa voidaan kutsua kyläläisten erityisosaamiseksi, nuorten ikäluokkien ja uusien asukkaiden osallistumisen aktivoiminen kylän kehittämiseen edellyttää uudenlaisia sosiaalisen kanssakäymisen ja työskentelyn muotoja. 

Kyläsuunnitelma on ajoitettu vuosille 2016-2020. Suunnitelman toteuttamisessa voidaan ottaa käyttöön kyläläisten, kylällä toimivien yritysten ja palvelujen sekä yhdistysten erilaiset osaamiset niin, ettei kenenkään resursseja kuormitettaisi liikaa. 

Mahlun sijainti, luonto, nähtävyydet 

Mahlu sijaitsee Saarijärven lounaisosassa noin 20 kilometriä keskustasta. Saarijärvi-Ähtäri tietä eli Myllymäentietä 12 km Saarijärveltä avautuu Hietamäen ja Kalmukankaan väliseltä mäeltä Mahlunjärven eteläisin pohjukka ja sen takana Mahlun asutut mäet. 

Mahlun kylä on pääosin Myllymäentien varrella. Mahlu eroaa pinnanmuodostukseltaan ja jylhän kauniiden maisemiensa puolesta melkoisesti Saarijärven muista osista. Mäkiä on kymmenittäin ja muutamat niistä kohoavat 140 metrin korkeuteen Mahlunjärven pinnasta laskettuna. Kun Mahlunjärvi on 120m merenpinnasta, Mahlun korkeimmat mäet ovat Keski-Suomen korkeimpia, vaikka vedenjakaja-alueet lännessä ja etelässä jäävätkin Mahlun ulkopuolelle. Lähellä Mahlun keskustaa on kaunis jyrkänne Akkovuori. 

Mahlun vesistöt ovat suosittuja kohteita sekä perhokalastajien, että vetouistelijoiden keskuudessa.  Kylältä löytyy geokätköjä ja yleinen uimaranta. Uimarannalla on kirkkovene pärekattoisessa suojassa ja grillikatos. Kylältä pääsee talvella, jos on lunta, latua pitkin Kulhaan ja Saarijärvelle. Kylällä on myös useita grillikotia ja laavuja. 

Maapallopatsas on edesmenneen paikallisen asukkaan Rutas-Matin rakentama monumentti. Vuosittain siellä käy yli 4000 vierailijaa. Mahlulla on myös Kotimuseo ja  Maamoottorimuseo  Ähtävänlahdessa. Siellä pääsee seuraamaan kesäisin mm. höyrykoneen käynnistystä ja päreiden tekoa. 

Asukkaat 

Mahlun asukasmäärä on pienentynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Ikäjakauma yli 15-vuotiaiden osalta on pysynyt suunnilleen samana, mutta alle 15-vuotiaiden määrä on laskenut selvästi ja sen vuoksi koulu on lakkautettu kylältä. 

Asukastilasto: 

Mahlu                  2009     2012     2013

Asukasmäärä         281       251       245

Ikäjakauma
0-14                       40         23         21
15-64                   176       164       157
65-100+                 65        64         67

Mahlun palvelut ja yritykset 

Mahlulaiset lapset käyvät koulua Pylkönmäen ja Herajärven kouluilla. 

Kylän  arjen tuen palvelut tuottaa liikelaitos Saarikka. Muut hoiva- ja peruspalvelut saadaan yrityksiltä. Palvelutalo Annantupa tukee ikääntyvien omatoimista kotona asumista sekä tarjoaa kyläläisille puitteet oppimiselle, sosiaaliselle kanssakäymiselle ja virkistäytymiselle. 

Mahlun yritystoiminnan kivijalan muodostavat karja-, maa- ja metsätalousyritykset.

Edellä mainittujen lisäksi Mahlulla on elektroniikka-, maansiirto-, metsäkone-, raivauspalvelu-, suunnittelu-, rakennus- ja palvelualan yrityksiä ja yrittäjiä. 

Kylätoiminta 

Mahlulla ei ole varsinaista kyläyhdistystä, vaan Mahlun Nuorisoseuran jaoksena toimiva kylätoimikunta suunnittelee kyläläisille toimintaa. Kylätoiminkuntaan kuuluvat kaikki kyläläiset ja he ovat tervetulleita kokouksiin. Kyläkokouksia pidetään tarvittaessa. 

Kylätoimikunta saa kaupungilta toiminta-avustusta, jonka turvin kyläläiset huolehtivat mm. uimarannasta, linja-autopysäkkien kunnosta, latujen teosta ja kyläläisten liikunta- ja virkistystapahtumien tukemisesta. Kylällä toimii epävirallinen Puutarhaseura, joka vie kyläläisiä erilaisiin vierailukohteisiin ja ylläpitää kylän ulkoista ilmettä järjestämällä erilaisia talkoita ja tapahtumia. 

Annatuvalla järjestetään monenlaisia tapahtumia ja tempauksia sekä ikäihmisille tarkoitettuja kansalaisopiston piirejä. 

Mahlun elinvoimaisuutta ylläpitäviä toimijoita ovat Annantupa, Mahlun Nuoriseura, Rukoushuone, Mahlun Riistamiehet sekä muut kylällä toimivat järjestöt ja seurat. Toimijoiden yhteystietoja:  www.mahlu.fi. 

Nuorisoseurantalo on ahkerassa käytössä. Monien eri tahojen kokousten lisäksi siellä mm. heitetään mölkkyä, kokoontuu kyläläisten ruokapiiri ja pelataan biljardia. Talolla on kyläläisten käytössä olevia kuntosalivälineitä. Saarijärven kansalaisopisto pitää piirejään myös Nuorisoseurantalolla. Mahlun näytelmät ovat aina vetäneet yleisöä ja näytelmätoiminta jatkuu. 

Mahlun tila 

 Mahlun kehittämisehdotukset 

-      kotisivujen pitäminen ajantasaisina

-      Nuorisoseurantalon ympäristön siistiminen

-      kylälle turvallisuussuunnitelma

-      järjestöjen ja vapaaehtoisten yhteistoiminnan kehittäminen

-      toimijoiden yhteinen vuosisuunnitelma

-      uusia kylätapahtumia, järjestäjänä ihan kuka vaan

-      toimivat tietoliikenneyhteydet 

Lähteet

Mahlun mäkilöillä, toim. Lauri Koskinen.
Mahlun kyläsuunnitelma 2016-2020
Saarijärven kaupunki, väestötiedot